Du kan tilmelde dig Betalingsservice og spare for opkrævningsgebyret på dkr. 39,-

Hvis du har modtaget et brev med din Verifikations id (Onay kodu), skal du klikke her for at oprette login til din konto.
Cenaze Nakli Yardımlaşma Fonu, Danimarka Türk Diyanet Vakfı Ana tüzüğünün 3. Maddesinin B-F bendine istinaden aşağıda tesbit edilen esaslar çerçevesinde düzenlenmiştir.

a) Bu fon esaslarını zamanında yerine getiren Üyelerin Danimarka’da ve Türkiye dışında vefatları halinde cenazelerinin Türkiye’ye veya başka ülkeye naklini sağlayabilmek,
b) Fonumuza üye olan vatandaşlarımız ile; Danimarka’da ikamet edip Fona üye olan diğer Müslümanların Danimarka’ya defninde yardımcı olmak, (bu işlem için Fona üye olan kişinin defin ve 20 yıllık mezar kirası ücreti karşılanır) için kurulmuş bir yardımlaşma fonu olup, kãr amacı gütmemekte, sadece üyelerine Fonun imkanları dahilinde yardımcı olmaya çalışmaktadır.

Danimarka Türk Diyanet Vakfı Cenaze Fonu'nun kuruluş amacı, DANİMARKA'da ikamet eden ve Fona üye olan müslümanların;

  • Cenazelerinin vefat mahallinden alınmasını sağlamak,
  • Mahallinde görev yapan dernekler ve din görevlileri yardımıyla İslamî kurallara göre techiz ve tekfin işlemlerini yerine getirilmesinde yardımcı olmak.
  • Cenaze Firması aracılığıyla ilgili makamlardan resmi işlemlerini yapmak,
  • Türkiye'deki bütün havalimanlarına, buralardan da cenaze sahibinin istediği yerleşim yerine kadar cenaze nakil aracı ile taşıma işlemlerine yardımcı olmak.

Dansk Tyrkisk Islamisk stiftelsesfonds principper:

1. Ved døds tilfælde i Danmark eller et hvert andet land end Tyrkiet kan liget af fondens medlemmer, der opfylder Dansk Tyrkisk Islamisk fonds retningslinjer, transporteres til Tyrkiet eller et andet land,

2. Derudover ydes der hjælp til fondens muslimske medlemmer, som er bosat i Danmark, med begravelse af afdøde i Danmark samt 20 års betalt leje- hermed sagt, er vi en non-profit fond, der hjælper vore medlemmer inden for fondens hjælpeområde.

Formål:

Dansk Tyrkisk Islamisk stiftelsesfond har til formål, at tilbyde begravelseshjælp efter muslimske ritualer fra dødsfald til grav. Dette sker ved, at der i samarbejde med foreninger og religiøse embedsmænd, som tjener i området, ydes hjælp f.s.v.a. begravelsesforberedelser efter de muslimske ritualer. Gennem begravelsesfirmaer foretages de officielle forarbejder i myndighederne, hvor der ydes hjælp til transport af liget fra alle tyrkiske lufthavne til det sted, som den afdødes familie/nærmeste ønsker at have denne begravet.